Регионална канцеларија Бања Лука

Сједиште регионалне канцеларије Бања Лука је у Бањој Луци. Регионална канцеларија Бања Лука, у складу са законом и Правилником о унутрашњој организацији СИПА-е, послове и задатке обавља у зони своје надлежности која покрива подручје Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона у ентитету Федерација БиХ и подручја центара јавне безбједности Бања Лука и Добој у ентитету Република Српска.

Унутрашње организационе јединице

  • Криминалистичко-истражни одсјек
  • Одсјек за прикупљање криминалистичко-обавјештајних података
  • Одсјек за истраживање ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по међународном хуманитарном праву
  • Група за оперативно дежурство, везу и криптозаштиту.
  • Регионална канцеларија Бања Лука
  • Булевар Војводе Степе Степановића 138, 78000 Бања Лука
  • 051 348-280
  • 051 439-315
  • rkbanjaluka@sipa.gov.ba