Контакт

+ 387 (0) 57 32 61 16
+ 387 (0) 57 32 61 39

Циљ

Наш циљ је да благовремено, тачним, објективним и професионалним информисањем јавности о стању безбједности, оперативним акцијама и другим активностима СИПА-е избјегнемо пласирање дезинформација у јавност, да иницирамо проактивну и кооперативну комуникацију која ће повећати транспарентност и одговорност рада Агенције, промовисати резултате рада Агенције, те повећати осјећај безбједности грађана БиХ.

Будући да је јавност рада полиције једно од темељних начела у демократском друштву, полиција има обавезу, а у појединим случајевима и потребу, да хитно информише јавност о догађајима који су од интереса за јавност и који у датом тренутку утичу на укупно стање безбједности. Имајући у виду напријед наведено, али и природу послова из надлежности Државне агенције за истраге и заштиту, менаџмент СИПА-е, заједно са портпаролом, свакодневно настоји да одреди које информације је потребно дати у јавност, тако да њихово објављивање не нашкоди активностима које инспектори спроводе на терену.

Основ квалитетне комуникације је континуирано информисање цјелокупне јавности о редовним активностима, реализованим оперативним акцијама, али и другим занимљивостима у вези са радом СИПА-е. Оваква комуникација представља темељ доброг односа са грађанима, односно партнерског односа са локалном заједницом, чему СИПА придаје посебну пажњу.

У коначници, повјерење јавности у СИПА-у, односно полицију генерално, овисиће о перцепцији грађана о дјеловању полиције у заштити њихових интереса. Квалитетна сарадња с јавношћу захтијева планирање у области комуникације, које иде у два смјера: у смјеру квалитетне интерне комуникације, те дјелотворне екстерне комуникације.

У складу с тим, СИПА настоји проактивно информисати јавност о свим значајним активностима у вези са својим радом. Наш циљ је да благовремено, тачним, објективним и професионалним информисањем јавности о стању безбједности, оперативним акцијама и другим активностима СИПА-е избјегнемо пласирање дезинформација у јавност, да иницирамо проактивну и кооперативну комуникацију која ће повећати транспарентност и одговорност рада Агенције, промовисати резултате рада Агенције, те повећати осјећај безбједности грађана БиХ.

Односи с јавношћу у СИПА-и регулисани су Законом о слободи приступа информацијама и Инструкцијом о стандардним оперативним процедурама остваривања односа с јавношћу СИПА-е. У складу са наведеном инструкцијом, лица надлежна за остваривање односа с јавношћу су директор и портпаролка.

Гласноговорница СИПА-е, виши инспектор Кристина Јозић, задужена је за контакте са медијима и сва питања медија која се односе на рад и оперативно дјеловање СИПА-е, те на догађаје који су у вези са радом СИПА-е, као и за питања грађана и обраду захтјева у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

За медије

Државна агенција за истраге и заштиту о свом раду грађане и медије информише путем саопштења за јавност, организовања прес конференција и давања појединачних изјава. Саопштена за јавност достављају се путем имејла свим представницима медија који су укључену у нашу мејлинг листу. Мејлинг листа СИПА-е за контакте са медијима броји више од 250 домаћих и страних контаката. Уколико желите бити укључени на нашу мејлинг листу за примање саопштења за медије, молимо да нам пошаљете захтјев путем имејла на адресу portparol@sipa.gov.ba.

Саопштења за јавност објављују се и на веб страници СИПА-е www.sipa.gov.bа  и Фејсбук профилу “СИПА-Полиција”.

Портпаролка, у координацији са колегама који раде на истражним линијама рада, настојаће да у најкраћем року одговори на све упите медија о раду Агенције, у писменом облику или давањем фоно или видео изјаве.

Група за односе са јавношћу, односно портпаролка, такође организује давање интервјуа и изјава медијима, као и гостовања у радио и ТВ емисијама службеника СИПА-е. Портпарол је доступан послије редовног радног времена за вријеме трајања оперативних акција СИПА-е и у случају ванредних догађаја из надлежности СИПА-е.