Јединица за специјалну подршку

Јединица за специјалну подршку СИПА-е савремена је, високопрофесионална и изузетно обучена јединица, специјализoвана за извршавање високоризичних задатака. Иако је релативно млада (постала је оперативна 2005. године), успјела је достићи висок ниво оспособљености, а полицијски службеници Јединице обучавани су по узору на најбоље свјетске праксе у овој области.

Предани рад, одрицање, тренинг и специјалистичке обуке оспособили су ову јединицу да професионално обавља послове и задатке за које је надлежна. Полицијски службеници Јединице до сада су лишили слободе више од 700 лица осумњичених за најтежа кривична дјела, а да при томе никада нису употријебили прекомјерну силу.

Залагањем руководства Јединице и менаџмента Агенције, значајан дио обуке полицијских службеника Јединице реализован је у сарадњи са респектабилним инструкторима и јединицама из иностранства. Јединица користи најсавременије наоружање и опрему.         

Ефикасност у извршавању послова и задатака, професионалност и константно усавршавање учинили су Јединицу за специјалну подршку битним фактором у борби против организованог криминала и тероризма.

Јединица за специјалну подршку пружа неопходну помоћ осталим организационим јединицама Агенције, обезбјеђујући додатну полицијску тактику, опрему и људство када су потребне појачане мјере безбједности. Јединица обавља најзахтјевније и најсложеније тактичке и оперативно-техничке полицијске радње, примјењујући полицијска овлаштења у високоризичним ситуацијама када су неопходне посебне вјештине, обученост и опрема. Намијењена је за рјешавање свих облика талачких ситуација, те пружа специјалистичку подршку у ситуацијама када је неопходно кориштење службених паса. Јединица остварује неопходну интерну и екстерну сарадњу са другим агенцијама за спровођење закона, те обавља и друге послове у складу са законом. Наведене  активности извршава по одобрењу директора Агенције.

Унутрашње организационе јединице

  • Антитерористички одсјек “АЛФА”
  • Одсјек за операције “БЕТА”
  • Одсјек за подршку “ГАМА”

Антитерористички одсјек „АЛФА“ предузима мјере и радње оперативно-тактичког дјеловања ради откривања, спречавања и отклањања посљедица испољених разним видовима терористичког дјеловања, затим предузима мјере лишења слободе лица осумњичених за тероризам и која се могу довести у везу са кривичним дјелом тероризма и њихове предаје надлежним органима. У складу са законом и међународним споразумима, Одсјек може бити ангажован на пословима и задацима спречавања, сузбијања и отклањања тероризма на међународном нивоу. Одсјек обавља и друге послове у складу са законом.

Одсјек за операције „БЕТА“ предузима мјере и радње оперативно-тактичког дјеловања ради откривања, спречавања и отклањања посљедица испољених разним видовима криминалног дјеловања. У складу са законом, предузима мјере лишења слободе лица осумњичених за кривична дјела из надлежности суда и њихове предаје надлежним органима, те врши заштиту одређених лица по захтјевима надлежног органа и по одобрењу директора Агенције. Такође, може бити ангажован за извршавању послова и задатака из надлежности Јединице у високоризичним ситуацијама када су неопходне посебне вјештине, обученост и опрема, уз предузимање мјера за које су потребна специјалистичка знања и вјештине алпинизма, вертикалног упада, савладавања тешко проходних и неприступачних терена, антиснајперске заштите, вјештине на и под водом, као подршка осталим припадницима Јединице у извршавању задатака. Обавља и друге послове у складу са законом.

Одсјек за подршку „ГАМА“ пружа подршку другим одсјецима Јединице приликом извршавања послова из надлежности Јединице, при чему обезбјеђује брзо и ефикасно маневарско-тактичко дјеловање у свим временским условима и задатим ситуацијама, затим пружа специјалистичку подршку у ситуацијама када је неопходно кориштење службених паса, обавља послове везе, криптозаштите и логистичке подршке из надлежности Јединице, послове физичке заштите објекта у којем је смјештена Јединица, те друге послове у складу са законом.