Delegacija Slovačke Republike u posjeti SIPA-i

Sarajevo, 03.04.2009. godine Tokom sastanka je ukazano na neophodnost što bržeg uspostavljanja još efikasnije saradnje između SIPA-e i policijskih agencija Slovačke...

30.06.2009. 13:18

Vojno-diplomatski kor u posjeti SIPA-i

Sarajevo, 26.03.2009. godine Vojne atešee 16 zemalja direktor SIPA-e Mirko Lujić upoznao sa organizacionom strukturom i nadležnostima Agencije, te problemima s kojima se...

30.06.2009. 13:14

Pretresen stambeni objekat M.G.

Sarajevo, 25.03.2009. godine Tokom pretresa pronađen je video zapis čiji se sadržaj odnosi na ratne zločine počinjene na području općine Drvar u periodu od 1992. do 1995. godine.

30.06.2009. 13:06