Odluka o poništenju postupka nabavke

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Državne agencije za istrage i...

18.08.2017. 12:08

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke 100 pari taktičkih čizama za potrebe Državne...

07.08.2017. 14:08

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 i Lot 4 u postupku javne nabavke usluga pranja vozila za...

03.08.2017. 12:08