Pozihv za dostavljanje ponuda

Pozivamo vas da u skladu sa članom 8. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: ZJN) i Pravilnikom o postupku...

18.05.2022. 13:05

Odluka o poništenju postupka

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga montaže i...

21.04.2022. 14:04