Odluka o poništenju postupka nabavke

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Državne agencije za istrage i...

18.08.2017. 12:08