LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC

Na osnovu čl. 51. i 52. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o pokretanju procedure...

17.05.2023. 15:05

REZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

U skladu sa članom 20. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te čl. 3. i 12. Odluke o metodu,...

16.05.2023. 17:05