Delegacija Slovačke Republike u posjeti SIPA-i

Sarajevo, 03.04.2009. godine Tokom sastanka je ukazano na neophodnost što bržeg uspostavljanja još efikasnije saradnje između SIPA-e i policijskih agencija Slovačke...

30.06.2009. 13:18