Vojno-diplomatski kor u posjeti SIPA-i

Sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) je danas, 26.03.2009. godine, posjetila multinacionalna delegacija vojno-diplomatskog kora u BiH koju su sačinjavali vojni atešei 16 zemalja.

Tokom posjete direktor SIPA-e Mirko Lujić je vojne atešee informirao o organizacionoj strukturi i nadležnostima Agencije, te problemima s kojima se ova agencija susreće u radu. Razgovaralo se i o međusobnoj saradnji policijskih organa u BiH, kao i saradnji SIPA-e sa međunarodnim organizacijama.

„Kako saradnju između postojećih policijskih agencija u BiH učiniti što efikasnijom, te osigurati bolji i brži protok informacija među njima, jedno je od ključnih pitanja koje se mora što prije riješiti“, istakao je direktor Lujić, dodajući da samo tako borbu protiv svih vidova kriminala možemo učiniti što efikasnijom i izbjeći situacije da više policijskih agencija istovremeno radi na istom predmetu, a da to i ne znaju.