Uspješno završena obuka pripadnika SIPA-e i OS BiH

Policijski službenici Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e i pripadnici Oružanih snaga BiH (OS BiH), u periodu od 17.3. do 8.5.2014. godine, prisustvovali su obuci „Osnovni kurs za uništavanje NUS-a – nivo II“. Nakon uspješno završene obuke za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, u kasarni OS BiH „Rajlovac“ danas je upriličena svečanost povodom uručenja certifikata polaznicama obuke. Svečanoj ceremoniji dodjele certifikata prisustvovali su predstavnici Oružanih snaga BiH i Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e na čelu sa v.d. zamjenika komandanta Jedinice Jovicom Mirosavljevićem.

Kurs je realiziran u kasarni OS BiH „Rajlovac“ i vojnom poligonu „Gladna brda - Glamoč“ pod vodstvom instruktora Centra za obuku, protivminsko djelovanje i NUS Oružanih snaga BiH. Uspješno ga je završilo, između ostalih, i 12 pripadnika SIPA-e, čime su stekli zvanje tehničara za uništavanja konvencionalne municije (CMD).

Polaznici su educirani o oznakama municije, općim podacima o eksplozivu, upaljačima i njihovoj funkciji, osnovama detektiranja i uništenja NUS-a, te mjerama sigurnosti. Osposobljeni su da prepoznaju, identificiraju i izvrše pojedinačna i masovna uništavanja eksplozivnih sredstava ili njihovo uklanjanje.

Učešće na ovoj obuci nastavak je kontinuirane uspješne saradnje Državne agencije za istrage i zaštitu i Oružanih snaga BiH u oblasti stručnog usavršavanja. Obukom su unaprijeđena postojeća znanja i vještine pripadnika SIPA-e i OS BiH, što će im pomoći da spremno i profesionalno odgovore svim izazovima u budućem radu.