U BiH opsežna akcija svih policijskih agencija

Na širem području Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta BiH, rano jutros počelo je provođenje operativne policijske akcije „Svjetlost“ u kojoj sudjeluju združene snage svih policijskih agencija u BiH.

Na licu mjesta nalaze se glavni tužilac i dva tužioca Tužilaštva BiH, a u akciji sudjeluje oko 600 policijskih službenika i više desetina vozila i prateće opreme iz svih policijskih agencija u BiH.

Ova akcija provodi se na osnovu akata i naredbi Tužilaštva BiH i Suda BiH, a aktivnosti se provode sa ciljem otkrivanja i krivičnog procesuiranja osoba osumnjičenih za krivična djela :

-ugrožavanje teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine,
-napad na ustavni poredak BiH i
-izazivanje narodonosne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Aktivnosti u okviru operativne akcije „Svjetlost“ provode se na širem lokalitetu Brčko Distrikta i Tuzlanskog kantona, u mjestu Gornja Maoča, sa ciljem pronalaženja predmeta i tragova krivičnih djela važnih za krivični postupak.

Ova akcija najveća je združena policijska akcija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i u njoj sudjeluju službenici OSA BiH, te policijski službenici Granične policije, Službe za poslove sa strancima, Državne agencije za istrage i zaštitu, MUP-a RS, Policije Brčko Distrikta BiH, Federalne uprave policije, Uprave policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH , kao i predstavnici misije EUPM-a u BiH.

Akcijom koordiniraju i rukovode Zajednički štab policijskih agencija u okviru akcije „Svjetlost“, sa sjedištem u Brčkom, na čelu sa direktorom Federalne uprave policije, glavnim tužiocem Tužilaštva BiH i tužiocima Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH.

Akcija je još uvijek u toku i u ovom trenutku Operativni štab ne može dati više informacija o ovoj akciji.

Nakon okončanja akcije, javnosti će biti prezentirano više informacija o ovoj akciji.

Za davanje informacija o akciji, odlukom Operativnog štaba, isključivo je nadležan glasnogovornik Tužilaštva BiH Boris Grubešić.