SIPA bogatija za 13 policajaca

SVEČANA CEREMONIJA POLAGANJA ZAKLETVE DRUGE GENERACIJE KADETA SIPA-e ZA ČIN POLICAJAC

U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) u Istočnom Sarajevu danas je (31.5.2018. godine) održana svečana ceremonija polaganja zakletve druge generacije kadeta ove policijske agencije. Osnovnu policijsku obuku prvog nivoa pohađalo je 13 kadeta koji su odbranili svoj završni rad i stekli uslove za čin „policajac“, za šta su dobili certifikate u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje u Mostaru.

Direktor SIPA-e Perica Stanić je u obraćanju novim kolegama i prisutnim zvanicama istakao da SIPA-a danas promoviše drugu generaciju kadeta za čin policajac, odnosno ukupno osmu generaciju kadeta SIPA-e, da od njih očekuje da budu posvećeni policijskom poslu i da isti obavljaju profesionalno, pošteno i časno. Kolegama koji će obavljati poslove u Jedinici za specijalnu podršku direktor Stanić je poručio: “Izabrali ste častan poziv, nimalo lak i pun izazova, koji će umnogome promijeniti život svakoga od vas. U narednom periodu od vas očekujem da budete dobri učenici, jer tek sada počinje vaše školovanje primjenjeno na iskustvima i svemu onome što znači rizik. Budite svjesni da svojim radom i postupcima jačate svoj profesionalni kredibilitet, ugled ove agencije ali i vraćate povjerenje građana u pravnu državu i njene institucije”.

Prisutnima se obratio i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić koji je uputio sljedeću poruku novim pripadnicima SIPA-e. „Pred vama je velika odgovornost, ali i šansa da kroz obavljanje poslova za koji ste pripremljeni i uvježbani date veliki doprinos društvu i očuvanju vladavine prava i bezbjednosti svih građana. Budite ponosni što kao najbolji radite u jednoj od najboljih policijskih agencija, jer biti dio ovog tima sigurno predstavlja ostvarenje sna za svakog mladog policajca“.

Kadeti su se školovali prema novom nastavnom planu i programu, usaglašenom sa nastavnim planovima i programima svih policijskih agencija u BiH koji su usklađeni sa evropskim standardima. Nakon uspješno završene obuke i današnjeg polaganja svečane zakletve oni su primljeni u SIPA-u na probni rad od 12 mjeseci.

Današnjoj ceremoniji svečanog polaganja zakletve prisustvovali su i zamjenik direktora SIPA-e, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica, direktori Agencije za policijsku podršku i Agencije za stručno usavršavanje kadrova, zamjenici direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancma i predstavnici Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.