Nastavak uspješne saradnje

Studenti Visoke škole „CEPS“ posjetili SIPA-u

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu i Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, studenti studijskog programa „Sigurnosne studije“ i “Saobraćaj“, danas su (1.12.2017. godine), u pratnji direktora Mirze Selimića i prof. doc. Vjekoslava Vukovića, posjetili SIPA-u.

Tokom posjete studentima je prezentirana organizaciona struktura SIPA-e, nadležnosti i uloga koju ima u sigurnosnom sistemu BiH. U okviru predavanja koje su održali istražitelji Kriminalističko-istražnog odjela prezentirani su konkretni slučajevi iz oblasti organiziranog kriminala na kojima je SIPA radila u prethodnom periodu.

Nakon posjete sjedištu SIPA-e, upriličena je posjeta bazi Jedinice za specijalnu podršku, gdje su im prezentirane konkretne nadležnosti Jedinice za specijalnu podršku, odnosno rad i uloga ove elitne jedinice u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala. Također, pokazan im je i dio naoružanja i druge opreme kojom Jedinica raspolaže, izvedena taktičko-pokazna vježba, te prezentiran trening službenih pasa u oblasti policijske taktike.

SIPA će i ubuduće sarađivati sa navedenom institucijom, ali i ostalim obrazovnim institucijama u BiH, jer smatra veoma značajnim da na ovaj način učestvuje u edukaciji budućih kadrova sigurnosnih struktura u BiH i dodatno jača interakciju sa građanima.