Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u SIPA-u

Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u SIPA-u u činu viši inspektor, inspektor, stariji policajac i policajac po Javnom oglasu od 07.01.2010. godine će 16.02. i 17.02. 2010. godine pristupiti pismenom dijelu testa koji će se održati u velikoj sali u sjedištu Agencije, ulica Adema Buće 102, Sarajevo i bit će testirani iz oblasti: Ustav BiH, KZ i ZKP BiH, Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH.

Prva (I) grupa u činu viši inspektor od rednog br. 1. do 10. i kandidati u činu inspektor od rednog br. 1. do 19. pristupit će testiranju 16.02.2010. godine u 10,00 sati.

Istog dana u 12,00 sati testiranju će pristupiti II grupa u činu stariji policajac od rednog br. 1. do 26., dok će III grupa kandidata u činu policajac od rednog br. 1. do 25. testiranju pristupiti u vremenu od 15,00 sati.

Prva (I) grupa u činu policajac od rednog br. 26. do 56. testiranju će pristupiti 17.02.2010. godine u 10,00 sati.

Istog dana u 12,00 sati testiranju će pristupiti II grupa u činu policajac od rednog br. 57. do 87., dok će III grupa kandidata u činu policajac od rednog br. 88. do 115. testiranju pristupiti u vremenu od 15,00 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove pogledajte ovdje

Spisak kandidata koji ne ispunjavaju uslove pogledajte ovdje