Uspješna saradnja sa Oružanim snagama BiH

Specijalci SIPA-e završili obuku iz oblasti rada na helikopteru

Sedamnaest policijskih službenika Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uspješno je završilo obuku na temu „Rad sa helikopterom“, koja je održana krajem septembra u kasarni Oružanih snaga BiH u Rajlovcu.

Obuku su proveli instruktori Oružanih snaga BiH a odnosila se na brzi transport operativnih snaga u određeni rejon, brzo ukrcavanje, odnosno iskrcavanje iz helikoptera MI-8 (Fast Drop), „Repeling“ i medicinsku evakuaciju povrijeđenog „Medevac“ (rad na helikopteru UH1H).

Tokom obuke policijski službenici SIPA-e obnovili su i unaprijedili znanja iz navedene oblasti, kako bi u budućnosti mogli uspješno odgovoriti na sve sigurnosne izazove.