Specijalci SIPA-e učestvuju u programu obuke američkih marinaca

Pripadnici Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e učestvuju u sedmodnevnom programu obuke američkih marinaca sa osobljem za sigurnost Ambasade SAD, te pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Na prostoru bivše kasarne „Slaviša Vajner Čiča“ u Istočnom Novom Sarajevu danas je (21.5.2015. godine) izvedena vježba kojoj su prisustvovali i predstavnici medija. Predstavnicima medija obratio se ataše za sigurnost Ambasade SAD Kevin Murphy, izvršni oficir američkih marinaca Adam Drexler i predstavnici policijskih organa koji su učestvovali u obuci.

Ataše za sigurnost Ambasade SAD rekao je da je obuka realizirana radi dodatnog jačanja saradnje koja je izvrsna, usavršavanja i podizanja spremnosti pripadnika jedinica kako bi mogli odgovoriti na sve izazove sa kojima se susreću u radu.

Kapetan američkih marinaca rekao je da je ovo bila izvanredna prilika za unapređenje saradnje i partnerstva, te razmjenu iskustva. „Imali smo priliku da učimo od vaših institucija i oni od nas“, istakao je Drexler.

SIPA izražava posebno zadovoljstvo jer su pripadnici Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e imali priliku da učestvuju u obuci koju provodi najpoznatiji vod američkih marinaca Fast tima.

„Ovakav vid obuke i razmjene iskustava sa pripadnicima specijalnog tima američkih marinaca podići će na još veći nivo znanje i vještine pripadnika Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e u oblasti taktike specijalnih dejstava, što će im pomoći da efikasno i profesionalno odgovore svim sigurnosnim izazovima u budućem radu“, rekao je v.d. komandanta Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e Jovica Mirosavljević.

Video priloge informativnih emisija o zajedničkoj vježbi možete pogledati ovdje.