SIPA podnijela izvještaj protiv službenika Ministarstva prometa i komunikacija BiH

4. 7. 2018. – Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima protiv pet odgovornih osoba, bivših i sadašnjih službenika Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Pomenute osobe sumnjiče se da su, u skladu sa funkcijom koju su obavljali, kao i u djelokrugu poslova u radnim tijelima u koja su bili imenovani, propustile da preduzmu potrebne mjere i radnje radi izvršenja ugovornih obaveza koje se odnose na Ugovor o izgradnji međudržavnog mosta na rijeci Savi kod Svilaja, koji je Ministarstvo prometa i komunikacija zaključilo sa firmom Strabag ag Austrija.

S tim u vezi, firma Strabag ag Austrija otkazala je ugovor i pokrenula arbitražni spor pred stalnim arbitražnim sudom u Hagu. Sud je u ovom sporu donio odluku na osnovu koje je zbog neispunjavanja ugovornih obaveza navedenog ministarstva utvrđena obaveza nadoknade štete firmi Strabag ag Austrija u ukupnom iznosu od 2.546.008,81 KM. Ministarstvo finansija i trezora BiH pomenutoj firmi isplatilo je u cijelosti navedeni iznos, za koji je oštećen budžet institucija Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na ovom predmetu se nastavljaju, a o rezultatima javnost će biti naknadno informirana.