SIPA najefikasnija u borbi protiv korupcije

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) ne samo da je jedna od najefikasnijih karika u borbi protiv korupcije nego je i institucija u kojoj je korupcija najmanje prisutna, pokazalo je istraživanje Transparency Internationala BiH (TI BiH).

Ova međunarodna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci, u 2009. godini je svaka tri mjeseca na cjelokupnoj teritoriji BiH istraživala stavove javnosti o korupciji i iskustva građana sa davanjem i primanjem mita, te rad državnih institucija.

Prema posljednjem istraživanju koje je obavljeno od 10. do 24. oktobra 2009. godine metodom face-to face intervjua u domaćinstvima ispitanika, a čiji su zaključci predstavljeni na konferenciji održanoj u Sarajevu 09.12.2009. godine, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije ocijenjeno je da je „SIPA oblast u kojoj je u najmanjoj mjeri prisutna korupcija”.

Istraživanje pogledajte ovdje.

Bosanskohercegovačko javno mnijenje je i u pretposljednjem, tzv. „Drugom kvartalnom istraživanju“ sprovedenom u julu 2009. godine ukazalo na prisustvo korupcije u svim sferama društva, a SIPA je također ocijenjena kao „institucija u kojoj je korupcija najmanje prisutna”.

Istraživanje pogledajte ovdje.

Prvo kvartalno istraživanje obavljeno u martu 2009. godine ukazalo je na visok stepen percepcije korupcije u svim sferama javnog djelovanja, a SIPA je uz medije i nevladin sektor definirana kao „najefikasnija institucija u borbi protiv mita i korupcije“.

Istraživanje pogledajte ovdje.

„Državna agencija za istrage i zaštitu, iako najmanja i najmlađa policijska agencija u BiH, je sve svoje raspoložive kapacite stavila u funkciju sprečavanja, otkivanja i istrage krivičnih djela u vezi sa korupcijom. Tražiti od građana novac za uslugu koju su po zakonu obavezni pružiti besplatno je kriminal i oni koji to rade moraju krivično odgovarati“, kazao je direktor SIPA-e Mirko Lujić.

On je pozvao građane da sva saznanja o krivičnim djelima koja se mogu dovesti u vezu sa korupcijom prijave na besplatnu i anonimnu telefonsku liniju Krimilovci 080 020 505 ili putem web stranice www.krimolovci.ba.