SIPA nabavila tri belgijska ovčara koje će obučavati za službene pse

Istočno Sarajevo, 6.2.2015. godine Imajući u vidu nadležnost Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i prioritete rada, s posebnim akcentom na borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, menadžment SIPA-e odlučan je u jačanju kapaciteta Agencije, kako bi u skladu sa aktuelnim trendovima i u budućnosti mogla odgovoriti na sve zadatke i sigurnosne izazove.

U tom kontekstu, u skladu sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji SIPA-e, stvorene su pretpostavke za rad policijskih službenika - vodiča pasa u okviru Odsjeka za podršku Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e.

U skladu sa najboljim evropskim praksama, SIPA je nabavila tri mlada belgijska ovčara malinoa vrhunskog pedigrea, stara četiri mjeseca, koji će biti obučeni za službene pse. Planirano je da dva psa budu obučena za policijske pse dualne namjene, od kojih će jedan biti obučen za napad i detekciju eksploziva, a drugi za napad i detekciju droge, dok će treći biti obučen za antiterorističkog psa.

Trenutno se provodi faza socijalizacije i navikavanja pasa, nakon čega slijedi osnovna obuka poslušnosti, a zatim obuka iz oblasti policijske taktike. U skladu sa planom obuke, predviđeno je da psi postanu operativni sa 18 mjeseci starosti.

Policijski službenici SIPA-e, vodiči pasa, uz pomoć eminentnih stručnjaka za službene pse partnerskih agencija u BiH, svakodnevno ulažu mnogo truda, strpljenja i ljubavi prilikom dresiranja i treninga pasa, provodeći sa njima 24 sata dnevno.

Službeni psi obučavaju se da u budućnosti budu podrška policijskim službenicima Jedinice za specijalnu podršku u borbi protiv najsloženijih vidova kriminala i da povećaju operativnu moć ove elitne i visokoprofesionalne jedinice.

U okviru procesa jačanja sveukupnih kapaciteta SIPA-e, stvorene su i pretpostavke za izgradnju savremene baze Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e, što će biti realizirano u narednom periodu.