SIPA i FKKSS potpisali Sporazum o saradnji

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) potpisali su danas (30.11.2015. godine) u službenim prostorijama SIPA-e Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor SIPA-e Perica Stanić i dekan FKKSS prof. dr. Nedžad Korajlić.

Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja početak zvanične saradnje SIPA-e i FKKSS, koja će se u budućnosti realizirati putem zajedničkih projekata, s ciljem razvoja nauke i struke, zatim putem naučno-stručne saradnje u vidu obuka i usavršavanja studenata FKKSS, organiziranja specijalističkih kurseva za pripadnike SIPA-e, okruglih stolova i putem drugih vidova saradnje.

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bit će u prilici da posjete SIPA-u i prisustvuju predavanjima iz oblasti organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova kriminala, u okviru čega će im istražitelji SIPA-e prezentirati primjere iz prakse, ali i predavanjima iz drugih oblasti iz djelokruga rada SIPA-e radi upoznavanja sa ulogom SIPA-e i njenim značajem u sigurnosnom sistemu BiH.

Potpisnici Sporazuma obostrano su iskazali zadovoljstvo na zvanično započetoj saradnji između dvije institucije, koja će biti od obostranog interesa, posebno imajući u vidu činjenicu da veliki broj studenata ovog fakulteta nakon završetka studija započne radni odnos u SIPA-i. SIPA smatra veoma značajnim što će na ovaj način učestvovati u edukaciji budućih kadrova sigurnosnih struktura u BiH, ali i što će pripadnici SIPA-e moći da prisustvuju određenim specijalističkim obukama, na kojima će imati priliku da razmjene iskustva, te dodatno prošire i unaprijede svoja znanja.