SIPA i Fakultet političkih nauka UNSA potpisali Sporazum o saradnji

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Perica Stanić i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN) prof. dr. Šaćir Filandra potpisali su danas (15.12.2016. godine) u SIPA-i Sporazum o saradnji.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević, načelnik Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informiranje Ernad Musić i prodekan za nastavu i rad sa studentima FPN doc. dr. Mirza Smajić.

Sporazum predstavlja početak zvanične saradnje SIPA-e i FPN. Saradnja će se u budućnosti realizirati u okviru zajedničkih projekata, s ciljem razvoja nauke i struke. Također, bit će realizirana i naučno-stručna saradnja putem edukacije i usavršavanja studenata FPN, a organiziraće se i specijalistički kursevi i edukacije za pripadnike SIPA-e. Pored navedenog, bit će organizirani i okrugli stolovi, te drugi oblici saradnje.

Sporazum predviđa posjete studenata FPN SIPA-i i prisustvo predavanjima iz oblasti organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova kriminala, kao i predavanjima iz drugih oblasti iz djelokruga rada SIPA-e. Predavanja će biti praćena prezentiranjem primjera iz prakse, a držaće ih istražitelji SIPA-e. Cilj navedenih aktivnosti je upoznavanje studenata sa ulogom i značajem SIPA-e u sigurnosnom sistemu BiH.

Potpisnici Sporazuma iskazali su zadovoljstvo na zvanično započetoj saradnji koja ima obostran značaj.