SIPA i BKA će sarađivati i dalje

Visoka delegacija Savezne kriminalističke policije Njemačke (BKA) je juče, 11.05.2010. godine, u okviru posjete institucijama BiH posjetila i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), a s ciljem elaboracije slučajeva u kojima je uspješno ostvarena direktna saradnja ove dvije policijske agencije.

Direktor Agencije Mirko Lujić je šestočlanu delegaciju, koju je predvodio potpredsjednik BKA Jürgen Maurer, upoznao sa kapacitetima SIPA-e za provođenje i pružanje podrške istragama, te njenim kratkim istorijatom i organizacionom strukturom.

Tokom dvosatnog sastanka prezentiran je i jedan broj aktivnih istraga u kojima je ostvarena direktna međunarodna i međuagencijska policijska saradnja, i to prije svega u oblasti kriminala u vezi s ilegalnom trgovinom drogama, te neovlaštenom trgovinom oružjem i vojnom opremom.

Potpredsjednik BKA Jürgen Maurer i direktor SIPA-e Mirko Lujić Sa jučerašnjeg sastanka

Menadžement SIPA je obećao da će i ubuduće, u okviru raspoloživih kapaciteta, uraditi sve kako bi se dodatno unaprijedila saradnja sa drugim policijskim agencijama, kako u BiH, tako i u inostranstvu, a posebno u oblasti transnacionalnog kriminala.

Sastanku su ispred BKA prisustvovali Peter Henzler, direktor Odjela za teški i organizirani kriminal, Klaus Wittling, direktor Odjela za zaštitu države, Michael Niemeier, direktor Odjela za međunarodnu saradnju, te Lydia Dietzen, referent, koji su se zahvalili na dosadašnjoj saradnji sa SIPA-om, te obećali da će se ona nastaviti i dalje.