SIPA dobila vrijednu donaciju od Britanske ambasade u BiH

Uprava za carine i poreze Velike britanije (HMRC) sa sjedištem u Britanskoj ambasadi Sarajevo, donirala je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) vrijednu računarsku opremu, koja se sastoji od desktop računara i tehničkog uređaja.

Saradnje između SIPA-e, HMRC i Britanske ambasade je intenzivna i profesionalna. Ova donacija obavezuje SIPA-u da i u narednom periodu ostvaruje još bolju i tješnju međunarodnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, a posebno krivičnih djela pranja novca i finansijskog kriminala.

SIPA je veoma zahvalna  na kontinuiranoj podršci Britanskoj ambasadi i agencijama za provedbu zakona, Ujedinjenog kraljevstva u vidu tehničkog osnaživanja Agencije. Ovim putem ojačava se partnertstvo sa međunarodnim akterima i pruža se značajan doprinos učinkovitijoj borbi protiv svih vrsta organizovanog kriminala, i stvaranju sigurnijeg okruženja u Bosni i Hercegovini.