SIPA realizirala operativnu akciju „Cedevita“

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u prethodnom su periodu, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području...

04.05.2023. 17:00

Obavijest

U skladu sa članom 15. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 17. i...

03.05.2023. 13:05

POZIV KANDIDATIMA ZA USMENI TEST – INTERVJU

U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj: 16-11-02-2-5262-1/22 od...

26.04.2023. 16:04

Obavijest

Obavijest o rezultatima testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin policajac po Javnom oglasu, broj: 16-11-34-2-9277-4/22 od 16.01.2023. godine, koje je provedeno...

25.04.2023. 17:04