Lista nominiranih kandidata - za čin policajac

U skladu sa članom 16. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj:...

05.05.2023. 15:05

REZULTATI USMENOG TESTA – INTERVJUA

U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istage i zaštitu, broj: 16-11-02-2-5262-1/22 od 20....

05.05.2023. 11:05