Vojno-diplomatski kor u posjeti SIPA-i

Sarajevo, 26.03.2009. godine Vojne atešee 16 zemalja direktor SIPA-e Mirko Lujić upoznao sa organizacionom strukturom i nadležnostima Agencije, te problemima s kojima se...

30.06.2009. 13:14

Pretresen stambeni objekat M.G.

Sarajevo, 25.03.2009. godine Tokom pretresa pronađen je video zapis čiji se sadržaj odnosi na ratne zločine počinjene na području općine Drvar u periodu od 1992. do 1995. godine.

30.06.2009. 13:06

Direktor EUROPOL-a u radnoj posjeti SIPA-i

Sarajevo, 03.03.2009. godine Direktor EUROPOL-a Max-Peter Ratzel se upoznao sa organizacionom strukturom SIPA-e, međusobnom saradnjom policijskih agencija u BiH, kao i njihovoj...

30.06.2009. 12:15