Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin mlađi inspektor

U skladu sa članom 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu objavljujemo listu kandidata koji su pristupili testiranju i obavještavamo o rezultatima poznavanja stranog jezika (engleski i njemački jezik) sa testiranja izvršenog dana 9.10.2018. godine u Istočnom Sarajevu.

NAPOMENA: Kandidati koji su zadovoljili na testu poznavanja stranog jezika naknadno će biti obavješteni putem web stranice Agencije o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

 Tabelu sa konačnom ocjenom iz pismenog i usmenog testa poznavanja stranog jezika možete pronaći OVDJE