REZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

U skladu sa članom 20. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te čl. 3. i 12. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo rezultate zdravstvene sposobnosti kandidata.

Rezultate provjere zdravstvene sposobnosti možete pogledati ovdje: