REZULTATI PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

U skladu sa čl. 6, 19. i 20. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo rezultate zdravstvene sposobnosti kandidata.

Rezultate zdravstvene sposobnosti kandidata možete pogledati ovdje.