Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

Rezultati provjere morfološkog statusa kandidata za čin policajac

Rezultati provjere morfološkog statusa kandidata po Javnom oglasu broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove morfološkog kriterija možete pogledati ovdje.

Spisak kandidata koji ne ispunjavaju uslove morfološkog kriterija ili se nisu pojavili na provjeri morfološkog statusa možete pogledati ovdje.