Rezultati provjere fizičke sposobnosti kandidata za čin policajac

Na osnovu čl. 7. i 8. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i člana 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu objavljuje

LISTU KANDIDATA SA REZULTATIMA TESTIRANJA FIZIČKE SPOSOBNOSTI