REZULTATI PROVJERE FIZIČKE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Listu kandidata sa rezultatima testiranja možete pogledati

OVDJE