Provjera zdravstvene sposobnosti kandidata za čin mlađi inspektor

Na osnovu ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a u skladu sa čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se provjera zdravstvene sposobnosti obaviti u Centru za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje br. 1, po sljedećim grupama: - I grupa, 30.10.2018. godine u 07:00 sati; - II grupa, 30.10.2018. godine u 08:30 sati. NAPOMENA: Prije početka ljekarskog pregleda kandidati su dužni da se jave u Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo i da ponesu identifikacioni dokument. Provjera zdravstvenog stanja podrazumijeva ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i intervju, a vrši je ovlaštena zdravstvena ustanova koju je odabrao direktor Agencije

Spisak kandidata koji trebaju pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti možete pogledati ovdje