Promovirana druga generacija kadeta SIPA-e u činu „policajac“

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (u daljem tekstu: AEPTM) u Mostaru, danas je (18.5.2018.godine) održana svečana promocija druge generacije kadeta Državne agencije i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) u činu „policajac”. Kadetima su uručeni certifikati o uspješno završenoj policijskoj obuci.

Obuku prvog nivoa za sticanje čina „policajac” uspješno je završilo 13 kadeta SIPA-e. Oni će stečena znanja primjenjivati prilikom obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti SIPA-e.

Završetak osnovne policijske obuke kadetima je čestitao zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević i poželio im mnogo sreće i uspjeha u budućem radu. Kadetima su čestitali i Branko Vukoja, direktor AEPTM-a i Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH.