Preged realizovanih ugovora/okvirnog sporazuma sa 31.08.2016. godine

Na osnovu člana 75. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama Objavljujemo preglede realizovanih ugovora/okvirnog sporazuma Državne agencije za istrage i zaštitu u periodu od 01.01. do 31.08.2016. godine.

Preglede realizovanih ugovora/okvirnog sporazuma možete pogledati ovdje