POZIV ZA USMENI TEST – INTERVJU KANDIDATIMA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

U skladu sa članom 16. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 12. i 13. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se usmeni test – intervju održati 14.02. i 15.02.2018. godine u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.

Listu sa rasporedom kandidata za intervju možete preuzeti ovdje.