Poziv za medije

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Internacionalna asocijacija kriminalista iz Banjaluke pozivaju Vas na 3. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju na temu „Korupcija i pranje novca“, koja će se održati u Sarajevu, 09. i 10.10.2009. godine (petak i subota) sa početkom u 10.00 sati u prostorijama hotela Terme – Ilidža, ulica Hrasnička cesta br. 14.

Na dvodnevnoj konferenciji, naučni radnici i praktičari iz BiH, Srbije, Slovenije, Ukrajine, Makedonije i Rusije će izložiti 45 radova iz sljedećih tematskih oblasti:

- Istraživanje uzroka i karakteristika korupcije i pranja novca;
- Preventivne mjere u suzbijanju korupcije;
- Usklađenost djelovanja policijsko istražnih, tužilačkih i sudskih organa u otkrivanju, dokumentiranju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti pranja novca i korupcije;
- Specifičnosti i problemi u kriminalističko-forenzičkim istragama;
- Edukacija, profesionalizacija, modernizacija i specijalizacija kadrova za suzbijanje korupcije i pranja novca;
- Međunarodna saradnja u borbi protiv svih oblika korupcije i pranja novca;
- Razvoj nezavisnih istraživanja korupcije i pranja novca;
- Podizanje svijesti civilnog društva i edukacija javnog mnjenja o rizicima i štetnim posljedicama koje korupcija i pranje novca imaju na društvo u cjelini.

Osnovna ideja konferencije je da se na jednom mjestu okupe stručnjaci iz raznih zemalja koji će kroz diskusije i razmjenu stečenih iskustava dati svoj doprinos u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela pranja novca i korupcije.

Konferenciju će otvoriti zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić i direktor SIPA-e Mirko Lujić.

 Program rada i spisak učesnika konferencije