Poziv za dostavljanje ponuda

U skladu sa članom 8. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 6. st. (1) i (2) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 104/14), pozivamo vas da dostavite ponudu za javnu nabavku sukcesivnog pružanja usluga smještaja (noćenje sa doručkom) na području Grada Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Poziv za dostavljanje ponuda možete pogledati ovdje