POZIV NA LJEKARSKI PREGLED

Na osnovu ukupnog zbira rezultata dosadašnjih testiranja, a u skladu sa čl. 6. i 19. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se provjera zdravstvene sposobnosti obaviti 23.06. i 24.06.2020. godine u Centru za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje 1, Istočno Novo Sarajevo.

NAPOMENA: Kandidati su dužni prije početka ljekarskog pregleda da se jave u Dom zdravlja u sobu općih, pravnih i kadrovskih poslova (prvi sprat) i da ponesu identifikacioni dokument. Provjera zdravstvene sposobnosti podrazumijeva ljekarski pregled i psihološki pregled, uključujući test i intervju, a vrši je ovlaštena zdravstvena ustanova koju je odabrao zamjenik direktora Agencije.

Termine ljekarskog pregleda možete pogledati ovdje.