POZIV KANDIDATIMA ZA TEST POZNAVANJA STRANOG JEZIKA – ČIN POLICAJAC

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (član 11.) i Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata polaznika osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (član 15.), obavještavamo kandidate koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti da će se testiranje poznavanja stranog jezika održati 28.02.2018. godine (engleski jezik) i 02.03.2018. godine (njemački jezik) u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, ulica Nikole Tesle broj 59, Istočno Sarajevo, kako slijedi:

-          28.02.2018. godine

I GRUPA od 10,00 sati i

II GRUPA od 12,00 sati;

-          02.03.2018. godine

I GRUPA od 10,00 sati.

 NAPOMENA: Testiranje poznavanja stranog jezika uključuje pismeni test i test govora. Kandidati koji budu zadovoljili pismeni test pristupit će testu govora u terminu o kojem će biti naknadno obaviješteni putem web stranice Agencije. Potrebno je doći pola sata prije početka testiranja kako bi se mogle ispoštovati procedure ulaska u zgradu Agencije. Tokom testiranja neće biti dozvoljeno korištenje tehničkih uređaja niti drugih pomagala (rječnika). Zabranjeno je unošenje mobilnih telefona u zgradu Agencije. Obavezno je poštovati termin i raspored testiranja. 

Listu kandidata po šiframa za pismeni test sranog jezika možete preuzeti ovdje.