Poziv kandidatima za pismenu provjeru znanja za čin mlađi inspektor

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata polaznika osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (čl. 2, 3, 5, 6, 7. i 8.) i Poslovnikom o radu Komisije za izbor kandidata osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage zaštitu (član 14.), obavještavamo kandidate koji su ispunili opće i posebne uslove Oglasa i kriterije provedene provjere morfološkog statusa da će se test općeg znanja održati 31.03.2023. godine (petak) u 10,00 sati, u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.

Poziv kandidatima za pismenu provjeru znanja za čin mlađi inspektor možete pogledati ovdje: