Održan radni sastanak predstavnika SIPA-e, Granične policije BiH i EUPM-a

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Mirko Lujić danas je održao radni sastanak sa direktorom Granične policije BiH Vinkom Dumančićem i šefom Policijske misije Evropske unije u BiH (EUPM) Stefanom Fellerom. Učesnici sastanka su razgovarali o iznalaženju načina za unapređenje trenutnog statusa ovih policijskih agencija.

Feller je tokom sastanka upoznat o problemima sa kojima se SIPA i Granična policija BiH susreću u svakodnevnom radu. Ukazano je na neophodnost što brže dopune Zakona o SIPA-i, Zakona o Graničnoj policiji i Zakona o policijskim službenicima BiH. Kao gorući problemi identificirani su i limitirajući budžeti za narednu godinu, nedovoljna kadrovska popunjenost, te neadekvatna tehnička opremljenost.

Na sastanku je zaključeno da predstavnici svih agencija za sprovođenje zakona u BiH moraju unaprijediti postojeću saradnju kroz konstantno komuniciranje i razmjenjivanje informacija, a s ciljem što uspješnijeg suprotstavljanja svim vidovima kriminala.
Direktor Lujić je rekao da će prioritet SIPA-e i u narednoj godini biti borba protiv organiziranog i finansijskog kriminala, istraživanje i otkrivanje krivičnih djela ratnog zločina, te borba protiv trgovine ljudima i trgovine drogom.

Šef EUPM-a Stefan Feller je obećao pomoć SIPA-i i Graničnoj policiji, kako savjetodavnu, tako i kroz materijalno-tehničku opremljenost.
Sastanku su prisustvovali i savjetnici EUPM-a za SIPA-u, Graničnu policiju BiH i Službu za poslove sa strancima.

Sličan sastanak je održan prije gotovo mjesec dana u sjedištu EUPM-a, a dogovoreno je da se naredni sastanak održi u Graničnoj policiji BiH.