Odluka o poništenju postupka

a osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja-LOT 1, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

 Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja-LOT 1, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu možete pogledati овдје