Odluka o poništenju postupka

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke internet usluga za LOT 4 Mostar.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke možete pogledati ovdje.