Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabavke auto guma.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke možete pogledati ovdje