ODLUKA O LISTI KANDIDATA KOJI SU PRISTUPILI TESTIRANJU I LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA

Na osnovu člana 51. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanja upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-677-3/20 od 27.02.2020. godine, Odluke o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, broj 01-02-715/04 od 08.12.2004. godine i broj 01-02-329/06 od 17.08.2006. godine i Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po Javnom oglasu od 11.03.2020. godine, donosi:

Odluku o listi kandidata sa konačnim rezultatom za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova i Listu nominiranih kandidata, koji imaju najveći broj bodova, radi zapošljavanja u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta.

Odluku o listi kandidata sa konačnim rezultatom za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova i Listu nominiranih kandidata možete pogledati ovdje.