Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja -LOT 2, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja -LOT 2, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu možete pogledati ovdje