Obavještenje o rezultatima provjere zdravstvene sposobnosti kandidata

U skladu sa čl. 6, 19. i 20. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te čl. 3. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo rezultate provjere zdravstvene sposobnosti kandidata.

Rezultate provjere zdravstvene sposobnosti kandidata možete pogledati ovdje.