Javni oglas broj 16-11-34-2-5038-7/19 od 19.11.2019. godine

Obavijest o rezultatima testiranja poznavanja stranog jezika kandidata za čin policajac

U skladu sa članom 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test poznavanja stranog jezika ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 25 bodova .......................... ocjena 1;

2)      od 26 do 29 bodova ................ ocjena 2;

3)      od 30 do 35 bodova ................ ocjena 3;

4)      od 36 do 40 bodova ................ ocjena 4;

5)      od 41 do 45 bodova ................ ocjena 5.

Na osnovu člana 11. st. (6) i (8) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na pismenom ispitu ostvari manje od 26 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili provjeri poznavanja stranog jezika isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

U skladu sa članom 11. stav (7) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test govora se ocjenjuje tako što se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 5. Prosječna ocjena testa govora sabira se sa ocjenom pismenog testa i podijeljena sa dva čini konačnu ocjenu provjere znanja stranog jezika.

Rezultate testa poznavanja stranog jezika možete pogledati ovdje.